Veľkoobchod s potrubným príslušenstvom

S POTRUBNÝM PRÍSLUŠENSTVOM

Elektronika

  • Snímače tlaku a výšky hladiny
  • Digitálne tlakomery
  • Snímače teploty
  • Digitálne teplomery
  • Meracie a riadiace jednotky
  • Prevodníky fyzikálnych a elektrických veličín
  • Elektronické záznamníky
  • Príslušenstvo