Veľkoobchod s potrubným príslušenstvom

S POTRUBNÝM PRÍSLUŠENSTVOM

Ohyby a oblúky trúbkové

  • Ohyby trúbkové hladké STN 132620 R-3DN, 4DN, 5DN uhol ohybu podľa priania zákazníka
  • Oblúky-kolená várne K3 STN 425760 a DIN 2605
  • Oblúky a ohyby segmentové. Materiálová akosť 11353.1, 12021, 12022, St 35.8, 15020, 15121, 15128, 17248-1.4541